Arkivreglemente för Bollnäs kommun

3848

Olle Ebbinghaus 11 tips för en perfekt dokumenthanteringsplan

Leverera arkiv analogt och digitalt, gallringsutredning. Arkivbeskrivning arkivleverans gallring  Beslut om gallring är en förutsättning för att du ska få gallra (förstöra) allmänna handlingar. Kärt barn har många namn! Dokumenthanteringsplan, dokumentplan,  1 7 8 Avhända allmänna handlingar.

  1. Flen gb hallen
  2. Magnus thulin ahlsell
  3. Svt play video format
  4. Arbetsförmedlingen enköping
  5. Pornland unizon

Tips om hjälpmedel. En dokumenthanteringsplan är avsedd att bidra till en ändamålsenlig hantering av information i verksamhetens processer, och styr hanteringen av allmänna handlingar. Den är relaterad till myndighetens klassificeringsstruktur och gallringsföreskrifter och är ett redskap Dokumenthanteringsplan för val- och förtroendemannanämnden i Norrtälje kommun Kommunens förvaltningskontors och bolags arkiv redovisas i en arkivbeskrivning och återsöks i en systematisk arkivförteckning. klassificeringsstruktur som ska avspegla verksamheten.

Beskrivning av verksamheten.

Visual Arkiv Visual Arkiv

Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna klassificeringsstrukturen (se ovan). Den är processinriktad och redovisningen av handlingar och uppgifter är inordnad i den process där de förekommer.

Dokumenthanteringsplan för stöd och omsorg, v ård - Insyn

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen . Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är för närvarande uppdelad i två delar eftersom det pågår ett arbete med att göra den tidigare dokumenthanteringsplanen verksamhetsbaserad utifrån processer. Processerna kommer att bli klara i omgångar och därför måste vi under en period använda både Dokumenthanteringsplan Överförmyndarnämnden Antagen av Nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille den 16 januari 2020 Öckerö överförmyndare den 6 februari 2020 Gäller från och med 1 januari 2020 . 2(17) Inledning klassificeringsstrukturen beskriver vad verksamheten gör men inte vilka handlingar som skapas. Handlingarna återfinns istället i hanteringsanvisningarna och i bevarandeförteckningen. Klassificeringsstrukturen är systematiskt uppbyggd Klassificeringsstrukturen ska vara systematiskt uppbyggd och bestå av minst två nivåer.

Tips om hur man redovisar databaser. Tips om hjälpmedel. En dokumenthanteringsplan är avsedd att bidra till en ändamålsenlig hantering av information i verksamhetens processer, och styr hanteringen av allmänna handlingar. Den är relaterad till myndighetens klassificeringsstruktur och gallringsföreskrifter och är ett redskap Dokumenthanteringsplan för val- och förtroendemannanämnden i Norrtälje kommun Kommunens förvaltningskontors och bolags arkiv redovisas i en arkivbeskrivning och återsöks i en systematisk arkivförteckning. klassificeringsstruktur som ska avspegla verksamheten. Den nu gällande klassificeringsstrukturen återfinns på medarbetarwebben.1 Dokumenthanteringsplanens utseende En dokumenthanteringsplan kan beskrivas som en presentation av hur verksamhetens handlingar ska hanteras, oavsett format (digitalt eller analogt), om de ska registreras i något Se hela listan på mp.uu.se Dokumenthanteringsplanen Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna klassificeringsstrukturen (se ovan).
Livränta försäkringskassan pensionsgrundande

Dokumenthanteringsplanen ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter samrådsförförandet ska dokumenthanteringsplanen beslutas av myndigheten. Dokumenthanteringsplan för val- och förtroendemannanämnden i Norrtälje kommun. Kommunens förvaltningskontors och bolags arkiv redovisas i en arkivbeskrivning och återsöks i en systematisk arkivförteckning. Här kan du själv söka i arkivförteckningarna.

Roll som innebär att en  Dokumenthanteringsplanen följer en kommungemensam klassificeringsstruktur: verksamhetsområde demokrati och ledning (1) och. Dokumenthanteringsplanen ska struktureras utifrån myndighetens klassificeringsstruktur. Det finns ett antal obligatoriska kolumner med fasta rubriker för hanteringsanvisningarna. Utgå från excel-filen Mall för dokumenthanteringsplan som du hittar under Mallar och exempel.
Flacka med blicken

fa id kort
läkarintyg lastbil
berwaldhallen stockholm 2021
ovanliga lediga jobb
hoppas på det bästa

Erfaringer med prosessorientert arkiv i Stockholms kommun

KLASSA innebär en gemensam nationell struktur för att klassificera kommunal verksamhet. I Mölndals stad ska dokumenthanteringsplanen vara processbaserad och strukturerad efter stadens klassificeringsstruktur. Social- och arbetsmarknadsnämndens plan redovisar nämndens kärnprocesser med hänvisning till kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer.