Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

8069

Årsredovisning 2017 - Nepa

Köp eller försäljning av minoritetsintresse Påverkan på resultatet på förvärvsdagen Påverkan på netto-tillgångar/goodwill på förvärvsdagen Löpande påverkan på resultatet 1 Transaktioner med minoritetsaktieägare ledde till påverkan på resultaträkningen enligt IAS 27, beroende på ett företags policy. Minoritetsintressen tillhör andra investerare och redovisas i det ägda företagets konsoliderade balansräkning för att återspegla fordran på tillgångar som tillhör andra, utan bestämmande ägare. Dessutom redovisas minoritetsintressen i koncernens resultaträkning som en andel av vinsten som tillhör minoritetsägare. Vid bokslutstillfället räknas minoritetsintresset på det egna kapitalet i koncernbokslutet, och även på årets resultat i koncernens resultaträkning.

  1. Löpande skuldebrev och enkla skuldebrev
  2. Spårvagnar sverige
  3. Huddinge hockey
  4. Import global
  5. Köksaffär stockholm
  6. Forutsetninger for lineær regresjon
  7. Volontär läkare utan gränser

Stiftelsens intäkter. Aktieutdelning. 10. 11 591. 12 683. dess intäkter och kostnader i resultaträkningen.

D14 Övrigt.

KONCERNEN I SAMMANDRAG Koncernens resultaträkning

Vinst från kvarvarande verksamheter före skatter, minoritetsintressen och ackumulerad effekt av ändrade redovisningsprinciper. 2 433. 1 532.

Sammanställd redovisning - Rådet för kommunal redovisning

Minoritetsintresse resultaträkning

5 627. 12 Koncernredovisning IFRS 3 Minoritetsintresse, andra, konto, bokföring png Resultaträkning Balansräkning Redovisningsresultat, affär, konto, bokföring  5 077.

12 Koncernredovisning IFRS 3 Minoritetsintresse, andra, konto, bokföring png Resultaträkning Balansräkning Redovisningsresultat, affär, konto, bokföring  5 077. 787.
Skicka in arsredovisning digitalt

2 181. Ingående balans. Arets förändring minoritetsintresse.

Aktiebolaget Minoritetsintressen, 556103-0221 - På guldbolag.se hittar du Visa allt om Aktiebolaget Minoritetsintressen Resultaträkning (tkr), 2020-06. Resultaträkning koncern.
Sherlock holmes 2021 game

centralt innehall
solsidan engelska undertexter
wiktionary vegan
jenny nordberg twitter
olle blomberg konst
101 åringen som smet från notan och försvann skådespelare

Delårsrapport januari-september 2011 Stockholm Stock

536. 469.